Диронорм инструкция

Търговско име:Dironorm tablets x30 = Диронорм таблетки x30. Инструкция за всички показания: При пациенти в увредено общо състояние, напрр. * 30 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Арагил 10 mg филмирани.